เว็บสล็อตแตกง่ายPeres Center for Peace ในการสร้างสันติภาพในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้ง

เว็บสล็อตแตกง่ายPeres Center for Peace ในการสร้างสันติภาพในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้ง

ด้วยความเว็บสล็อตแตกง่ายรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในฉนวนกาซาเมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เพื่อสันติภาพเปเรสได้สะท้อนถึงการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการศึกษาสันติภาพเพื่อนำเด็กชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์มารวมกัน

โครงการข้ามพรมแดนแบบองค์รวมที่ไม่เหมือนใครของ Peres Center for Peace 

ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการศึกษาสันติภาพเพื่อนำชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล เด็กและเยาวชนชาวยิวและอาหรับมารวมกันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพดี และสนุกสนานที่สร้างขึ้นบนหลักการของความเท่าเทียมกัน ความหลากหลาย ความเคารพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ศูนย์สันติภาพเปเรสเข้าใจดีว่าในภูมิภาคนี้ โอกาสที่ชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล และเด็กชาวยิวและอาหรับจะได้พบกันนั้นหายากอย่างไม่น่าเชื่อ สื่อ ระบบการศึกษา และสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันทำให้ทั้งสองฝ่ายแยกจากกัน ในขณะที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นอันตรายและการลดทอนความเป็นมนุษย์ของ “อีกฝ่าย” เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจความขัดแย้ง และเนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์และการเจรจาในเชิงบวก พวกเขาจึงอ่อนไหวต่อการพัฒนา

ความกลัวและความเข้าใจผิดของ “ผู้อื่น” โครงการ “Twinned Peace Sports Schoolโครงการโรงเรียนกีฬาแฝดแห่งสันติภาพ (TPSS) ใช้วิธีการกีฬาและการศึกษาสันติภาพที่หลาหลาย ซึ่งช่วยให้เด็กๆ ได้พบปะเพื่อนฝูงจาก “อีกด้านหนึ่ง” เล่นเป็นทีมแบบผสมผสาน หลีกเลี่ยงกแข่งขันโดยตรง และส่งเสริมคุณค่าของการทำงานเป็นทีม ความเสมอภาค และการชื่นชมซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ปี 2545 โครงการดังกล่าวได้สัมผัสชีวิตของชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล ชาวยิวแอาหรับกว่า 20,000 คน เด็กหญิงและเด็กชายจากชุมชนชาวปาเลสไตน์ อาหรับ และอิสราเอลที่ด้อยโอกาสจำนวน 35 แห่ง เมื่อผู้เข้าร่วมถูกถามผู้เข้าร่วมว่า ” ใครเป็นคนอบอุ่นมากกว่ากัน ” ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ผู้เข้าร่วมชาวปาเลสไตน์ 93% ตอบว่า ” ชาวยิว”เมื่อเทียบกับ 47% 

ของโปรแกรมช่วงสิ้นปี ผลที่คล้ายกันเกิดขึ้นในฝั่งอิสราเอล: 100% 

สะท้อนให้เห็นว่าชาวอาหรับสนับสนุนสงครามมากกว่าอิสราเอลเมื่อเทียบกับ 63% ในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย ในการพบกันครั้งแรก 0% ตอบว่าชาวยิวและชาวอาหรับต้องการทำอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อเทียบกับ 38% ในกิจกรรมสุดท้ายนอกจากนี้ โปรแกรม TPSS ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้าง เนื่องจากผลกระทบของโครงการนั้นไปไกลกว่ากลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่ปกครอง และโค้ชส่งเสริมพวกเขา ประสบการณ์กับ “ผู้อื่น” ในทางบวก ในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน และลูกศิษย์ความขัดแย้งรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ชุมชนชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมในโครงการกำลังเผชิญกับการระดมยิงจรวดจากฉนวนกาซาในแต่ละวัน นอกจากนี้ สถานการณ์ปัจจุบันได้เพิ่มความตึงเครียดระหว่างชุมชนอาหรับแชาวยิวในอิสราเอลตลอดจนการข้ามพรมแดน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าโครงการนี้ดึงดูดผู้เข้า

ร่วมชาวปาเลสไตน์จากหน่วยงานปาเลสไตน์ (ฝั่งตะวันตก) และน่าเสียดายที่ไม่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมจากฉนวนกาซาได้ตั้งแต่ปี 2550น่าเสียดาย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โปรแกรมของเราต้เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มความตึงเครียด ความรุนแรง และความเสื่อมโทรมของบรรยากาศทางการเมือง เจ้าหน้าที่โครงการของเรายังคงแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำงานร่พันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนและความสนใจที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นสถานการณ์ดังกล่าวความหลากหลาย ความเคารพ และความเข้าใจซึ่งกันและกันศูนย์สันติภาพเปเรสเข้าใจดีว่าในภูมิภาคนี้ โอกาสที่ชาวปาเลสไตน์และอิสราเอล และเด็กชาวยิวและอาหรับจะได้พบกันนั้นหายากอย่างไม่น่าเชื่อ สื่อ ระบบการศึกษา และสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันทำให้ทั้งสองฝ่ายแยกจากกันเว็บสล็อตแตกง่าย