ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการแก้ปัญหาหวั่นเกรงในกีฬา

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการแก้ปัญหาหวั่นเกรงในกีฬา

Pro Sport Development เฉลิมฉลองฝากถอนไม่มีขั้นต่ำสัปดาห์ #FootballPeople ซึ่งจัดโดย FARE Network โดยจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหวั่นเกรงในกีฬาPro Sport Development (PSD) โดยได้รับการสนับสนุนจาก FARE Network ได้จัดเวิร์กช็อปแบบไฮบริดในการแก้ปัญหากลุ่มรักร่วมเพศในกีฬา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน เวิร์ก

กล่าวมีผู้คนจากทีม PSD 

ในเดลีและภุพเนศวรเข้าร่วมด้วย พันธมิตรของ PSD รวมถึง Society for Participatory Research in Asia (PRIA), Martha Farrell Foundation (MFF) และ Anantapur Sports Academy (ASA) การประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็น LGBTQ+ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกและความอ่อนไหวในกีฬา ลักษณะเชิงโต้ตอบของเวิร์กชอปทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและความคิดที่ดีได้ ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความคิดมากขึ้น

หนึ่งในหัวข้อหลักที่ครอบคลุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการคือการแก้ปัญหาหวั่นเกรงในโลกปัจจุบัน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ลุกลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกีฬา การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้ให้เห็นว่าบทบาททางเพศมีบทบาทสำคัญในการคงอยู่ของหวั่นเกรงในกีฬาอย่างไร การอภิปรายยังแสดงให้เห็นด้วยว่าการรับรู้ของผู้ชายที่มีต่อกีฬาทำให้เกิดความคาดหวังที่เข้มงวด ซึ่งมักจะนำไปสู่การกีดกันผู้ที่ไม่เข้าข่าย

นอกจากนี้ ยังมีการเน้นข้อเท็จจริงและคำศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิของ LGBTQ+ ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้ในหมู่ผู้เข้าร่วม ตัวอย่างของทัศนคติแบบปรักปรำและภาษาที่ใช้ในกีฬาได้รับการชี้ให้เห็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมคำนึงถึงพฤติกรรมของตน เวิร์กชอปได้รับการออกแบบให้มีข้อมูลเฉพาะ

บริบทจากอินเดียด้วย เพื่อสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการยังรวมถึงกิจกรรมที่พยายามเตรียมผู้เข้าร่วมให้กลายเป็นพันธมิตรที่ละเอียดอ่อนของชุมชน LGBTQ+ ในด้านกีฬาโดยเน้นที่บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน เช่น พ่อแม่ เพื่อนฝูง โค้ช สหพันธ์กีฬา และผู้ชม

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับทราบว่าการสร้างความอ่อนไหวและความตระหนักรู้ต่อชุมชน LGBTQ+ ในวงการกีฬานั้นเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างไร อย่างไรก็ตาม มันตอกย้ำความรับผิดชอบและความรับผิดชอบที่อยู่กับเราในฐานะปัจเจกชนที่จะปลดเปลื้องเงื่อนไขหลายปีและทำงานเพื่อช่วยเหลือชุมชน

นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว ยังมีการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อเป็นเอกสารแนวทาง โดยมีรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญๆ คู่มือนี้เจาะลึกถึงปัจจัยพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ LGBTQ+ โดยเน้นที่ความเกลียดกลัวคนรักร่วมเพศในกีฬาฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ